O firmě

Firma GEOPLÁN CZ s.r.o., je zeměměřická firma, poskytující komplexní zeměměřické služby. Vznikla transformací sdružení fyzických osob v roce 1998.

Toto sdružení poskytovalo geodetické práce od roku 1991. Většina našich pracovníků má praxi v oboru geodezie z uvedeného sdružení, a proto zaručují odbornost a zkušenost.

Zeměměřické práce zajišťuje naše firma v současnosti ve dvou pracovištích v České Lípě (pro Kraj Liberec a Kraj Ústí nad Labem) a v Ostroměři (pro Kraj Hradec Králové).

Firma GEOPLÁN CZ s.r.o., je vybavena moderní měřící a výpočetní technikou, jak pro sběr dat v terénu, tak pro kancelářské zpracování.

Česká Lípa (okres Česká Lípa) 

Malá 1177 

Mobil:      603 499 351

E-mail:     clipa@geoplancz.cz


Ostroměř (okres Jičín)

Družstevní 341

Telefon:   493 691 404 

Mobil:      603 201 293

E-mail:     jicin@geoplancz.cz